Portfolio

W tej części wirtyny prezentuję wybrane projekty, których jestem autorem, bądź w realizacji których uczestniczyłem jako współautor (w takim wypadku jest to wyraźnie oznaczone). Wybierz żądany projekt z menu po lewej stronie lub zapoznaj się z moimi najnowszymi pracami przedstawionymi poniżej.

Najnowsze projekty

 

Zakres umiejętności:
Programowanie

Pascal, C/C++, Java, Perl, VBA, PHP, PEAR, Javascript, Clipper, Actionscript

Webdesign

HTML, CSS, XHTML, Smarty, SEO

XML

XSL, XSLT, XPath, SAX, DOM

Bazy danych

MySQL, PostgreSQL, SQLite, Access, dBase

Aplikacje

Flash, Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, GIMP, Illustrator, Corel Draw!, MS Office, Open Office

Inne

Netware 4, regexp, Design Patterns, Subversion